چاپ سیلک
چاپ سیلک‌اسکرین یا «چاپ سیلک» روشی برای چاپ تصاویر می باشد. در این روش از پارچه و توری بسیار ریز استفاده می‌شود. توری در قابی ثابت می‌شود. تصویر مورد نظر روی این توری نقش می بندد . سپس بخش‌هایی از تصویر که نباید رنگ بخورد با ماده‌ای مسدود کنند هلاک حساس پوشیده می‌شود. این قاب توری را در این حالت شابلون می‌نامند. سپس زیرکار را با فشار کاردک یا غلتک به سطح چاپ شونده منتقل می‌کنند. رنگ یا زیرکار فقط از بخش‌هایی که مسدود نشده سطح چاپ شونده منتقل می‌شود و تصویر روی آن ظاهر می‌گردد.
چاپ سیلک انواع گوناگون دارد که شامل:
1.    چاپ معمولی
2.    چاپ با لاک حساس برجسته آبی
3.    چاپ ترام
4.    چاپ پلاستی زول
و… می‌باشد.
با این روش می‌توان بر روی مواد گوناگون چاپ‌های تک‌رنگ یا چندرنگ صورت داد.